Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” Ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” Ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre
Miêu tả:
Tên File:KH_cua_So_ve_GD_trem_MT_mang_25-30_220510093038_20220510043033347340_signed20220510070839.pdf
Dung lượng: 751 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 10/05/2022 19:09
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:131 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập