Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báoy tế nội địa

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báoy tế nội địa
Miêu tả:
Tên File:Cong_van_gui_UBND_cac_tinh_dung_khai_bao_y_te_noi_diasigned_202205010930091694013_202205040949532720_000.00.00.H07.pdf
Dung lượng: 908.8 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/05/2022 16:24
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:151 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập