Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1066_TrH-TX V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1066_TrH-TX V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Miêu tả:
Tên File:06_-_5_CV_trien_khai_nhiem_vu_nam_hoc_v3_220506032706_signed20220506040918.pdf
Dung lượng: 805.62 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/05/2022 16:11
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:345 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập