Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 1439/SGDĐT-GDTrH ngày 15/12/09 v/v nhắc nhở lần 2 các đơn vị triển khai Hệ thống VNPT-School...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 1439/SGDĐT-GDTrH ngày 15/12/09 v/v nhắc nhở lần 2 các đơn vị triển khai Hệ thống VNPT-School...
Miêu tả:

CV 1439/SGDĐT-GDTrH ngày 15/12/09 v/v nhắc nhở lần 2 các đơn vị triển khai Hệ thống thông tin quản lý giáo dục VNPT-School.

Tên File:1439_09.pdf
Dung lượng: 500.16 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:không biết
Đăng lúc: 17/12/2009 01:12
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:adminvp
Lần tải về:3902 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập