Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 672_VP V/v hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 672_VP V/v hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
Miêu tả:
Tên File:7_CV_huong_ung_ngay_nuoc_the_gioi,_gio_trai_dat_220323025842_signed20220324083945.pdf
Dung lượng: 666 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 24/03/2022 08:41
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:306 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập