Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 538_CTTT V/v tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 538_CTTT V/v tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Miêu tả:
Tên File:CV_tuyen_truyen_giao_nop_vat_lieu_no_220309030343_signed20220310044906.pdf
Dung lượng: 628.24 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 10/03/2022 16:50
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:237 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập