Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KẾ HOẠCH Công tác cải cáchhành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KẾ HOẠCH Công tác cải cáchhành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Miêu tả:
Tên File:1_KH_CCHC_2022_220115095532_signed20220115113134.pdf
Dung lượng: 794.78 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/01/2022 11:38
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:288 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập