Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre cập nhật đến ngày 09/01/2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre cập nhật đến ngày 09/01/2022
Miêu tả:
Tên File:Thongbaocapdodich Covid-19 trendiabantinh.pdf
Dung lượng: 1.63 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/01/2022 15:00
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:355 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập