Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 3128_VP V/v thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 3128_VP V/v thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Miêu tả:
Tên File:3128_VP.rar
Dung lượng: 1.11 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 31/12/2021 17:01
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:259 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập