Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2862_VP V/v thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia giai đoạn đến năm 2025

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2862_VP V/v thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia giai đoạn đến năm 2025
Miêu tả:
Tên File:22_CV_trien_khai_phong_chong_tac_hai_ruou_bia_giai_doan_den_nam_2025_211206020946_20211206021949578570_signed20211206034509.pdf
Dung lượng: 649.27 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/12/2021 15:46
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:377 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập