Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 623_TrH-TX v/v thông báo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 623_TrH-TX v/v thông báo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020.
Miêu tả:
Tên File:3_4_CV_TB_noi_dung_tinh_gian_HK2_NH_19-20_200403045623_signed20200403054635.pdf
Dung lượng: 1.13 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 03/04/2020 17:01
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:7275 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập