Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: KHẨN. Công văn số 252/SGDDT-VP ngày 15/02/2020 v/v thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre được nghỉ học (đến hết tháng 02/2020)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:KHẨN. Công văn số 252/SGDDT-VP ngày 15/02/2020 v/v thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre được nghỉ học (đến hết tháng 02/2020)
Miêu tả:
Tên File:252_SGDDT-VP.signed.pdf
Dung lượng: 900.04 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/02/2020 08:18
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:10175 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập