Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Chỉ thị 2268/CT_BGDDT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Chỉ thị 2268/CT_BGDDT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục
Miêu tả:
Tên File:2268_CT_BGDDTsigned_20190814072342842840.pdf
Dung lượng: 5.64 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 21/08/2019 15:28
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2671 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập