Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Miêu tả:
Tên File:3357signed_20190711102914889880_000.00.00.H07.pdf
Dung lượng: 1.38 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/07/2019 08:47
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:6994 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập