Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: 2154 TCCB V/v Phê duyệt danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo quí IV/2018

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:2154 TCCB V/v Phê duyệt danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo quí IV/2018
Miêu tả:
Tên File:2154tccb.pdf
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 19/11/2018 12:54
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3261 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập