Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1460_TCCB v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ quản lý

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1460_TCCB v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ quản lý
Miêu tả:
Tên File:1460.signed.pdf
Dung lượng: 3.82 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 01/08/2018 08:29
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:7238 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập