Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1419_TH v/v mời dự lớp tập huấn dạy học sách hướng dẫn học các môn của VNEN theo phương pháp dạy học tích cực cấp tiểu học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1419_TH v/v mời dự lớp tập huấn dạy học sách hướng dẫn học các môn của VNEN theo phương pháp dạy học tích cực cấp tiểu học
Miêu tả:
Tên File:1419_TH.pdf
Dung lượng: 119.87 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 26/07/2018 07:45
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:6634 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập