Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 1361-KHTC v/v Hướng dẫn rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thiết yếu cho các điểm trường tiểu học, THCS công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 1361-KHTC v/v Hướng dẫn rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thiết yếu cho các điểm trường tiểu học, THCS công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Miêu tả:
Tên File:1361.signed.pdf
Dung lượng: 302.95 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 13/07/2018 15:08
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:6735 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập