Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Miêu tả:
Tên File:715tccb.pdf
Dung lượng: 912.25 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 27/04/2018 09:51
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:6654 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập