Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Triển khai Đề án 4405 về "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020"

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Triển khai Đề án 4405 về "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020"
Miêu tả:
Tên File:673khTTRA.pdf
Dung lượng: 672.89 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 20/04/2018 15:52
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2734 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập