Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chính phủ

Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 494 - VP -V/v lấy ý kiến thăm dò để xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT CV 494 - VP -V/v lấy ý kiến thăm dò để xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT

hot!
Ngày đăng: 26/04/2012
Dung lượng: 2.59 MB
Số lần tải: 2282

Nghị định 116 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức ... Nghị định 116 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức ...

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 156 kB
Số lần tải: 14336

Nghị định 116 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Nghị định 121 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP Nghị định 121 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 65.5 kB
Số lần tải: 5648

Nghị định 121 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Nghị định 68 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ một số loại công việc ... Nghị định 68 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ một số loại công việc ...

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 24.83 kB
Số lần tải: 14123

Nghị định 68 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,đơn vị sự nghiệp

Nghị định 44 của Chính phủ Nghị định 44 của Chính phủ

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 60.67 kB
Số lần tải: 7011

Nghị định 44 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động

Quyết định 244 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy ... Quyết định 244 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy ...

hot!
Ngày đăng: 02/12/2009
Dung lượng: 39.5 kB
Số lần tải: 17791

Quyết định 244 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 48 kB
Số lần tải: 14780

Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh, Hội sinh viên Việt Nam,Hội Liên hiệp Thanh Niên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp,dạy nghề và Trung học phổ thông

Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ... Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 109.5 kB
Số lần tải: 61371

Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ờ vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức ... Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 63.03 kB
Số lần tải: 75047

Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Danh mục

Đăng nhập