Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

CV 1592-UBND về định mức chi Hội thi Tin học trẻ cấp huyện. CV 1592-UBND về định mức chi Hội thi Tin học trẻ cấp huyện.

hot!
Ngày đăng: 24/04/2012
Dung lượng: 3.26 MB
Số lần tải: 6326

CV 240-UBND về chế độ định mức đào tạo bồi dưỡng CBCC Nhà nước. CV 240-UBND về chế độ định mức đào tạo bồi dưỡng CBCC Nhà nước.

hot!
Ngày đăng: 25/01/2011
Dung lượng: 908.8 kB
Số lần tải: 14949

CV 3156 - STC về việc xác định vị trí tương đương CV 3156 - STC về việc xác định vị trí tương đương

hot!
Ngày đăng: 14/11/2011
Dung lượng: 48.04 kB
Số lần tải: 6143

cv 3427-UBND v/v tổ chức triển khai thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND cv 3427-UBND v/v tổ chức triển khai thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND

hot!
Ngày đăng: 21/10/2010
Dung lượng: 512.02 kB
Số lần tải: 7962

CV 5095-UBND v/v chi trả phụ cấp cho GV thỉnh giảng CT song ngữ T.Pháp. CV 5095-UBND v/v chi trả phụ cấp cho GV thỉnh giảng CT song ngữ T.Pháp.

hot!
Ngày đăng: 14/11/2011
Dung lượng: 48.99 kB
Số lần tải: 5346

CV 5109-UBND về định mức kinh phí tổ chức cuộc thi văn hay chữ tốt. CV 5109-UBND về định mức kinh phí tổ chức cuộc thi văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 14/11/2011
Dung lượng: 79.15 kB
Số lần tải: 5543

Hướng dẫn chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm. Hướng dẫn chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.

hot!
Ngày đăng: 11/11/2011
Dung lượng: 413.22 kB
Số lần tải: 8229

Thông tư 245 của Bộ Tài chính gởi kèm theo Cv 3427-UBND Thông tư 245 của Bộ Tài chính gởi kèm theo Cv 3427-UBND

hot!
Ngày đăng: 21/10/2010
Dung lượng: 77.35 kB
Số lần tải: 9335

Danh mục

Đăng nhập