Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Bộ Giáo dục và Đào tạo


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

 CV 317 - SEQAP V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày  năm học 2011 - 2012. CV 317 - SEQAP V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 13/09/2011
Dung lượng: 242.51 kB
Số lần tải: 10783

 Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng ... Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 438.99 kB
Số lần tải: 17959

Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

5842 - BGDĐT Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. 5842 - BGDĐT Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 14/09/2011
Dung lượng: 50.93 kB
Số lần tải: 6798

QĐ 4022 v/v kiện toàn Ban VSTBPN ngành GD&ĐT. QĐ 4022 v/v kiện toàn Ban VSTBPN ngành GD&ĐT.

hot!
Ngày đăng: 20/09/2010
Dung lượng: 143.38 kB
Số lần tải: 7493

Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 153.5 kB
Số lần tải: 11120

Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở

Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ ... Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ ...

hot!
Ngày đăng: 02/12/2008
Dung lượng: 93 kB
Số lần tải: 38259

Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập