Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

Công văn V/v điều động viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu Công văn V/v điều động viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

hot!
Ngày đăng: 04/07/2012
Dung lượng: 2.44 MB
Số lần tải: 7205

CV 1656 V/v nâng bậc lương, nâng bậc lương trước thời hạn CV 1656 V/v nâng bậc lương, nâng bậc lương trước thời hạn

hot!
Ngày đăng: 17/12/2012
Dung lượng: 1.07 MB
Số lần tải: 7159

Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 30/06/2016
Dung lượng: 242.18 kB
Số lần tải: 7083

CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015. CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 28/11/2014
Dung lượng: 160.88 kB
Số lần tải: 7012

CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016. CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 21/08/2015
Dung lượng: 317.29 kB
Số lần tải: 6981

Có điều chỉnh ở phần 1/Mầm non: 13 giáo viên

Trang 9 của 615

Danh mục

Đăng nhập