Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

TB của BHXH v/v chi trả lương hưu qua tài khoản thẻ ATM. TB của BHXH v/v chi trả lương hưu qua tài khoản thẻ ATM.

hot!
Ngày đăng: 09/12/2010
Dung lượng: 62.05 kB
Số lần tải: 7511

File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 7474

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 7460

CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên. CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 90.88 kB
Số lần tải: 7455

Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018

hot!
Ngày đăng: 22/11/2017
Dung lượng: 2.97 MB
Số lần tải: 7446

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 531.29 kB
Số lần tải: 7416

CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012. CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2011
Dung lượng: 118.28 kB
Số lần tải: 7281

Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015. Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2015
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 7263

Đề nghị các đơn vị đến Văn phòng Sở nhận giấy khen và khung bằng khen, riêng tiền khen thưởng sẽ thông báo nhận sau.

Phiếu khảo sát trẻ khuyết tật mầm non (Gởi P.GD&ĐT Chợ Lách) Phiếu khảo sát trẻ khuyết tật mầm non (Gởi P.GD&ĐT Chợ Lách)

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 135.87 kB
Số lần tải: 7263

P.GD&ĐT Chợ Lách gởi lại P.GDMN Sở trong đầu giờ chiều 31/3/10.

Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/07/2018
Dung lượng: 307.58 kB
Số lần tải: 7254

Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT" Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT"

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 824.51 kB
Số lần tải: 7238
Trang 8 của 615

Danh mục

Đăng nhập