Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

QĐ v/v cử giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2018 QĐ v/v cử giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2018

hot!
Ngày đăng: 16/07/2018
Dung lượng: 158.13 kB
Số lần tải: 7858

CV 595 - VP ngày 12/5/2011 V/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2010-2011. CV 595 - VP ngày 12/5/2011 V/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2011
Dung lượng: 555.77 kB
Số lần tải: 7846

CV số 112-GDTX v/v hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ. CV số 112-GDTX v/v hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ.

hot!
Ngày đăng: 13/01/2016
Dung lượng: 95.17 kB
Số lần tải: 7684

CV 2208-VP v/v phòng chống cơn bão số 13 năm 2013. CV 2208-VP v/v phòng chống cơn bão số 13 năm 2013.

hot!
Ngày đăng: 06/11/2013
Dung lượng: 72.01 kB
Số lần tải: 7659

CV số 2207_VP v/v ứng phó cơn bão số 9 và cho học sinh nghỉ học CV số 2207_VP v/v ứng phó cơn bão số 9 và cho học sinh nghỉ học

hot!
Ngày đăng: 24/11/2018
Dung lượng: 436.35 kB
Số lần tải: 7600
Trang 7 của 615

Danh mục

Đăng nhập