Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Công văn 1368 ngày 25/11/09 v/v chiêu sinh sau đại học. Công văn 1368 ngày 25/11/09 v/v chiêu sinh sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.14 MB
Số lần tải: 3631

Thông báo 72 ngày 26/11/09 v/v kiểm tra thi học kì 1 năm học 2009-2010. Thông báo 72 ngày 26/11/09 v/v kiểm tra thi học kì 1 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 194.58 kB
Số lần tải: 3535

CV gởi Phòng GD Ba Tri và Hội Khuyến học Ba Tri. CV gởi Phòng GD Ba Tri và Hội Khuyến học Ba Tri.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 761.77 kB
Số lần tải: 3557

Nhờ Phòng GDĐT Ba Tri chuyển văn bản này cho Hội Khuyến học Ba Tri.

Công văn 1380 ngày 30/11/09 v/v đính chính công văn số 1338 v/v hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn... Công văn 1380 ngày 30/11/09 v/v đính chính công văn số 1338 v/v hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 197.63 kB
Số lần tải: 3775

Công văn 1380 ngày 30/11/09 v/v đính chính công văn số 1338 v/v hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 9 năm học 2009-2010.

Công văn 1381 ngày 30/11/09 v/v hướng dẫn các tiêu chuẩn , tiêu chí thực hiện và đánh giá tiết dạy.. Công văn 1381 ngày 30/11/09 v/v hướng dẫn các tiêu chuẩn , tiêu chí thực hiện và đánh giá tiết dạy..

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 3787

Công văn 1381 ngày 30/11/09 v/v hướng dẫn các tiêu chuẩn , tiêu chí thực hiện và đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT.

 Mẫu thống kê kết quả thực hiện công tác giảm nghèo. Mẫu thống kê kết quả thực hiện công tác giảm nghèo.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 16.5 kB
Số lần tải: 3055

CV 1390/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v báo cáo việc triển khai mua sắm TSCĐ ... CV 1390/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v báo cáo việc triển khai mua sắm TSCĐ ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 241.03 kB
Số lần tải: 3502

CV 1390/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v báo cáo việc triển khai mua sắm TSCĐ của các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Bình Đại.

QĐ 107/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/09 v/v cử cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn về phòng chống sốt xuất huyết QĐ 107/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/09 v/v cử cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn về phòng chống sốt xuất huyết

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 36.34 kB
Số lần tải: 3473

QĐ 107/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/09 v/v cử cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn về phòng chống sốt xuất huyết trong trường học.

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lê Hoài Đôn. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lê Hoài Đôn.

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 108.89 kB
Số lần tải: 3858
Trang 5 của 611

Danh mục

Đăng nhập