Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

BC kết quả kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh FCE. BC kết quả kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh FCE.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2011
Dung lượng: 245.99 kB
Số lần tải: 24261

BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia... BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia...

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 58.32 kB
Số lần tải: 3359

BC sơ kết HKI-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm HKII... BC sơ kết HKI-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm HKII...

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 818.52 kB
Số lần tải: 3485

BC thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị... BC thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị...

hot!
Ngày đăng: 10/06/2010
Dung lượng: 128.57 kB
Số lần tải: 3449

Kính gởi: Các PGDĐT, các trường THPT

Căn cứ văn bản 3175 của BGDĐT (đính kèm), đề nghị các đơn vị gởi báo cáo về Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GD trước ngày 18/6/2010.

BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin. BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 421.16 kB
Số lần tải: 3522

Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010. Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2010
Dung lượng: 183.72 kB
Số lần tải: 3531

Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH,CĐ năm 2012. Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH,CĐ năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 27/03/2012
Dung lượng: 1.75 MB
Số lần tải: 3206

Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2011 Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2011

hot!
Ngày đăng: 29/03/2011
Dung lượng: 136.09 kB
Số lần tải: 3582

Biên bản nghiệm thu hàng mẫu gói thầu số 2,3,4 Biên bản nghiệm thu hàng mẫu gói thầu số 2,3,4

hot!
Ngày đăng: 11/12/2012
Dung lượng: 1.35 MB
Số lần tải: 3253

Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 17/11/2011
Dung lượng: 268.27 kB
Số lần tải: 4479

Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr). Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr).

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 3553

Biểu  mẫu kèm theo CV 726-GDTX Biểu mẫu kèm theo CV 726-GDTX

hot!
Ngày đăng: 14/05/2013
Dung lượng: 380 kB
Số lần tải: 2464
Trang 11 của 622

Danh mục

Đăng nhập