Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 6914

CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School.. CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School..

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 133.35 kB
Số lần tải: 6809

CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức

hot!
Ngày đăng: 14/11/2016
Dung lượng: 478.94 kB
Số lần tải: 6776

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 21/07/2017
Dung lượng: 134.43 kB
Số lần tải: 6765

Kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy năm 2016. Kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy năm 2016.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2016
Dung lượng: 191.37 kB
Số lần tải: 6740

CV số 1081_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018 CV số 1081_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 11/06/2018
Dung lượng: 7.51 MB
Số lần tải: 6738

Thông báo số 01 hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cấp tỉnh năm học 2016-2017 Thông báo số 01 hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cấp tỉnh năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 05/01/2017
Dung lượng: 2.44 MB
Số lần tải: 6712

Bổ sung các trang còn thiếu

CV 722-UBND v/v hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí. CV 722-UBND v/v hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí.

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 182.39 kB
Số lần tải: 6684

Biểu mẫu kèm theo CV1361 Biểu mẫu kèm theo CV1361

hot!
Ngày đăng: 13/07/2018
Dung lượng: 78 kB
Số lần tải: 6677

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2012 - 213 Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2012 - 213

hot!
Ngày đăng: 17/09/2012
Dung lượng: 7.92 MB
Số lần tải: 6674
Trang 10 của 608

Danh mục

Đăng nhập