Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Phan Văn Trị. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Phan Văn Trị.

hot!
Ngày đăng: 19/01/2010
Dung lượng: 206.99 kB
Số lần tải: 4297

Thông báo số 02/ TB-SGD&ĐT về việc cấp Chứng chỉ khóa học .... Thông báo số 02/ TB-SGD&ĐT về việc cấp Chứng chỉ khóa học ....

hot!
Ngày đăng: 19/01/2010
Dung lượng: 359.23 kB
Số lần tải: 4191

Thông báo số 02/TB-SGD&ĐT ngày 19/01/2010 về việc cấp chứng chỉ khóa học Bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

Thời gian nhận đến hết ngày 10/02/2010

Địa điểm: Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo.

TB 03 ngày 19/1 v/v tập huấn GV TrH cốt cán vùng ĐBSCL. TB 03 ngày 19/1 v/v tập huấn GV TrH cốt cán vùng ĐBSCL.

hot!
Ngày đăng: 19/01/2010
Dung lượng: 53 kB
Số lần tải: 4548

Quyết định 03 ngày 20/1/2010 v/v thành lập Tổ khảo sát hoạt động sư phạm của giáo viên Tiếng Anh... Quyết định 03 ngày 20/1/2010 v/v thành lập Tổ khảo sát hoạt động sư phạm của giáo viên Tiếng Anh...

hot!
Ngày đăng: 21/01/2010
Dung lượng: 58.59 kB
Số lần tải: 4076

Quyết định 03/QĐ-SGDĐT ngày 20/1/2010 v/v thành lập tổ khảo sát hoạt động sư phạm của giáo viên Tiếng Anh tại trường THPT Lê Hoài Đôn.

Thông báo 04 ngày 21/1/2010 v/v nhận sách "Bến Tre Đồng Khởi anh hùng" Thông báo 04 ngày 21/1/2010 v/v nhận sách "Bến Tre Đồng Khởi anh hùng"

hot!
Ngày đăng: 21/01/2010
Dung lượng: 90.86 kB
Số lần tải: 3943

Các Phòng GD&ĐT ; Các trường THPT ; các TT GDTX ; TT KTTH-HN tỉnh ; trường Hermann Gmeiner ; trường Nuôi dạy TEKT.

Công văn 72/SGDĐT-GDTrH ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng... Công văn 72/SGDĐT-GDTrH ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng...

hot!
Ngày đăng: 22/01/2010
Dung lượng: 91.1 kB
Số lần tải: 4913

Công văn 72 ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên trường trung học.

Công văn 76/SGDĐT-GDCN ngày 26/1/2010 v/v bồi dưỡng CBQLGD. Công văn 76/SGDĐT-GDCN ngày 26/1/2010 v/v bồi dưỡng CBQLGD.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2010
Dung lượng: 45.62 kB
Số lần tải: 3978

Công văn 79/SGDĐT-GDTH ngày 26/1/2010 v/v thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn... Công văn 79/SGDĐT-GDTH ngày 26/1/2010 v/v thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn...

hot!
Ngày đăng: 29/01/2010
Dung lượng: 67.48 kB
Số lần tải: 3614

CV thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn điều trị cho học sinh khiếm thính.

Trang 10 của 632

Danh mục

Đăng nhập