Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thư mời họp mặt Cán bộ Đoàn đầu năm Thư mời họp mặt Cán bộ Đoàn đầu năm

hot!
Ngày đăng: 12/02/2015
Dung lượng: 44.51 kB
Số lần tải: 2577

Thư mời hội thảo đổi mới công tác thanh tra. Thư mời hội thảo đổi mới công tác thanh tra.

hot!
Ngày đăng: 09/12/2015
Dung lượng: 78.43 kB
Số lần tải: 3345

Thư mời hội nghị triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1071/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thư mời hội nghị triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1071/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

hot!
Ngày đăng: 04/04/2019
Dung lượng: 432.71 kB
Số lần tải: 2025

Kính gửi các trường THPT (xem phần phụ chú trong thư mời)

Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học. Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 256.78 kB
Số lần tải: 5339

Thư Chúc mừng năm học mới của Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng Thư Chúc mừng năm học mới của Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

hot!
Ngày đăng: 03/09/2019
Dung lượng: 308.3 kB
Số lần tải: 1240

Thư Chúc mừng năm học mới của Chủ tịch Nước Thư Chúc mừng năm học mới của Chủ tịch Nước

hot!
Ngày đăng: 04/09/2018
Dung lượng: 896.4 kB
Số lần tải: 2273

Thư chúc mừng năm học  2016  - 2017 của Chủ tịch nước Thư chúc mừng năm học 2016 - 2017 của Chủ tịch nước

hot!
Ngày đăng: 02/09/2016
Dung lượng: 671.94 kB
Số lần tải: 2939

Thư biểu dương của Tỉnh ủy Thư biểu dương của Tỉnh ủy

hot!
Ngày đăng: 21/06/2013
Dung lượng: 574.97 kB
Số lần tải: 5006
Trang 9 của 611

Danh mục

Đăng nhập