Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Tin cảnh báo Triều cường đợt triều từ 03-09/11/2021 Tin cảnh báo Triều cường đợt triều từ 03-09/11/2021

hot!
Ngày đăng: 01/11/2021
Dung lượng: 625.02 kB
Số lần tải: 308

Tin cảnh báo Triều cường đến 25/10/2021 Tin cảnh báo Triều cường đến 25/10/2021

hot!
Ngày đăng: 19/10/2021
Dung lượng: 1.56 MB
Số lần tải: 357

Tin bão trên biển đông (Cơn bão số 12) Tin bão trên biển đông (Cơn bão số 12)

hot!
Ngày đăng: 02/11/2017
Dung lượng: 82.03 kB
Số lần tải: 2605

Tin Bão trên Biển Đông (Bão số 7-vị trí 07h-08.10.2021) Tin Bão trên Biển Đông (Bão số 7-vị trí 07h-08.10.2021)

hot!
Ngày đăng: 08/10/2021
Dung lượng: 320.66 kB
Số lần tải: 381

TIN BÃO KHẨN CẤP  (Cơn bão số 6) TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 6)

hot!
Ngày đăng: 23/09/2021
Dung lượng: 302.91 kB
Số lần tải: 569

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão RAI) TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão RAI)

hot!
Ngày đăng: 16/12/2021
Dung lượng: 314.27 kB
Số lần tải: 297

Tin ATNĐ trên Biển Đông - vị trí 07h- ngày 06.10.2021 Tin ATNĐ trên Biển Đông - vị trí 07h- ngày 06.10.2021

hot!
Ngày đăng: 06/10/2021
Dung lượng: 310.75 kB
Số lần tải: 472

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG-07H-07.10.2021 TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG-07H-07.10.2021

hot!
Ngày đăng: 07/10/2021
Dung lượng: 306.92 kB
Số lần tải: 419

Tin  Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Tin Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

hot!
Ngày đăng: 25/10/2021
Dung lượng: 311.74 kB
Số lần tải: 369

Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi) Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi)

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 81.91 kB
Số lần tải: 3705

Bảng đăng ký các danh hiệu thi đua có bổ sung cột Tổng cộng.

Tiêu chí thi đua cho các TTGDTX. Tiêu chí thi đua cho các TTGDTX.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2010
Dung lượng: 74 kB
Số lần tải: 5349

Tiếp theo quyết định 481 v/v công nhận SKKN. Tiếp theo quyết định 481 v/v công nhận SKKN.

hot!
Ngày đăng: 12/07/2011
Dung lượng: 438.3 kB
Số lần tải: 5523

Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019 Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019

hot!
Ngày đăng: 14/08/2019
Dung lượng: 211.62 kB
Số lần tải: 1901

Thư mời V/v dự Hội thi tìm hiểu ATGT cấp tiểu học năm học 2012-2013 Thư mời V/v dự Hội thi tìm hiểu ATGT cấp tiểu học năm học 2012-2013

hot!
Ngày đăng: 03/12/2012
Dung lượng: 480.35 kB
Số lần tải: 3224

Thư mời tham dự chương trình triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn". Thư mời tham dự chương trình triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn".

hot!
Ngày đăng: 07/11/2014
Dung lượng: 42.38 kB
Số lần tải: 2804

Gửi các PGD&ĐT

Trang 8 của 611

Danh mục

Đăng nhập