Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

hot!
Ngày đăng: 26/11/2021
Dung lượng: 191.32 kB
Số lần tải: 648

TIN SIÊU BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Siêu bão RAI) TIN SIÊU BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Siêu bão RAI)

hot!
Ngày đăng: 17/12/2021
Dung lượng: 314.14 kB
Số lần tải: 408

Tin cảnh báo Triều cường đợt triều từ 03-09/11/2021 Tin cảnh báo Triều cường đợt triều từ 03-09/11/2021

hot!
Ngày đăng: 01/11/2021
Dung lượng: 625.02 kB
Số lần tải: 343

Tin cảnh báo Triều cường đến 25/10/2021 Tin cảnh báo Triều cường đến 25/10/2021

hot!
Ngày đăng: 19/10/2021
Dung lượng: 1.56 MB
Số lần tải: 392

Tin bão trên biển đông (Cơn bão số 12) Tin bão trên biển đông (Cơn bão số 12)

hot!
Ngày đăng: 02/11/2017
Dung lượng: 82.03 kB
Số lần tải: 2639

Tin Bão trên Biển Đông (Bão số 7-vị trí 07h-08.10.2021) Tin Bão trên Biển Đông (Bão số 7-vị trí 07h-08.10.2021)

hot!
Ngày đăng: 08/10/2021
Dung lượng: 320.66 kB
Số lần tải: 437

TIN BÃO KHẨN CẤP  (Cơn bão số 6) TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 6)

hot!
Ngày đăng: 23/09/2021
Dung lượng: 302.91 kB
Số lần tải: 611

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão RAI) TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão RAI)

hot!
Ngày đăng: 16/12/2021
Dung lượng: 314.27 kB
Số lần tải: 330

Tin ATNĐ trên Biển Đông - vị trí 07h- ngày 06.10.2021 Tin ATNĐ trên Biển Đông - vị trí 07h- ngày 06.10.2021

hot!
Ngày đăng: 06/10/2021
Dung lượng: 310.75 kB
Số lần tải: 513

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG-07H-07.10.2021 TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG-07H-07.10.2021

hot!
Ngày đăng: 07/10/2021
Dung lượng: 306.92 kB
Số lần tải: 459

Tin  Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Tin Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

hot!
Ngày đăng: 25/10/2021
Dung lượng: 311.74 kB
Số lần tải: 417

Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi) Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi)

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 81.91 kB
Số lần tải: 3741

Bảng đăng ký các danh hiệu thi đua có bổ sung cột Tổng cộng.

Tiêu chí thi đua cho các TTGDTX. Tiêu chí thi đua cho các TTGDTX.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2010
Dung lượng: 74 kB
Số lần tải: 5393

Tiếp theo quyết định 481 v/v công nhận SKKN. Tiếp theo quyết định 481 v/v công nhận SKKN.

hot!
Ngày đăng: 12/07/2011
Dung lượng: 438.3 kB
Số lần tải: 5568

Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019 Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019

hot!
Ngày đăng: 14/08/2019
Dung lượng: 211.62 kB
Số lần tải: 1932

Thư mời V/v dự Hội thi tìm hiểu ATGT cấp tiểu học năm học 2012-2013 Thư mời V/v dự Hội thi tìm hiểu ATGT cấp tiểu học năm học 2012-2013

hot!
Ngày đăng: 03/12/2012
Dung lượng: 480.35 kB
Số lần tải: 3254

Thư mời tham dự chương trình triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn". Thư mời tham dự chương trình triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn".

hot!
Ngày đăng: 07/11/2014
Dung lượng: 42.38 kB
Số lần tải: 2832

Gửi các PGD&ĐT

Trang 8 của 622

Danh mục

Đăng nhập