Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

TB của BHXH v/v chi trả lương hưu qua tài khoản thẻ ATM. TB của BHXH v/v chi trả lương hưu qua tài khoản thẻ ATM.

hot!
Ngày đăng: 09/12/2010
Dung lượng: 62.05 kB
Số lần tải: 7517

File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 7475

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 7460

CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên. CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 90.88 kB
Số lần tải: 7455

Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018

hot!
Ngày đăng: 22/11/2017
Dung lượng: 2.97 MB
Số lần tải: 7446

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 531.29 kB
Số lần tải: 7416

Phiếu khảo sát trẻ khuyết tật mầm non (Gởi P.GD&ĐT Chợ Lách) Phiếu khảo sát trẻ khuyết tật mầm non (Gởi P.GD&ĐT Chợ Lách)

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 135.87 kB
Số lần tải: 7305

P.GD&ĐT Chợ Lách gởi lại P.GDMN Sở trong đầu giờ chiều 31/3/10.

CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012. CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2011
Dung lượng: 118.28 kB
Số lần tải: 7283

Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015. Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2015
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 7264

Đề nghị các đơn vị đến Văn phòng Sở nhận giấy khen và khung bằng khen, riêng tiền khen thưởng sẽ thông báo nhận sau.

Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/07/2018
Dung lượng: 307.58 kB
Số lần tải: 7255

Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT" Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT"

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 824.51 kB
Số lần tải: 7244
Trang 8 của 616

Danh mục

Đăng nhập