Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 7439

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 7432

CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên. CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 90.88 kB
Số lần tải: 7423

Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018

hot!
Ngày đăng: 22/11/2017
Dung lượng: 2.97 MB
Số lần tải: 7412

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 531.29 kB
Số lần tải: 7393

CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012. CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2011
Dung lượng: 118.28 kB
Số lần tải: 7249

Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015. Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2015
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 7238

Đề nghị các đơn vị đến Văn phòng Sở nhận giấy khen và khung bằng khen, riêng tiền khen thưởng sẽ thông báo nhận sau.

Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/07/2018
Dung lượng: 307.58 kB
Số lần tải: 7230

Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT" Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT"

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 824.51 kB
Số lần tải: 7192

Công văn V/v điều động viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu Công văn V/v điều động viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

hot!
Ngày đăng: 04/07/2012
Dung lượng: 2.44 MB
Số lần tải: 7165
Trang 8 của 608

Danh mục

Đăng nhập