Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19 Công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19

hot!
Ngày đăng: 04/08/2021
Dung lượng: 2.96 MB
Số lần tải: 1256

Đề nghị các đơn vị thông báo cho học sinh

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2014
Dung lượng: 888.83 kB
Số lần tải: 2383

Chương trình: Kiểm tra Phổ cập Giáo dục năm 2010. Chương trình: Kiểm tra Phổ cập Giáo dục năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 18/11/2010
Dung lượng: 501.28 kB
Số lần tải: 3519

Chương trình, Tài liệu hội nghị giao ban lần 2 năm học 2021-2022 Chương trình, Tài liệu hội nghị giao ban lần 2 năm học 2021-2022

hot!
Ngày đăng: 15/02/2022
Dung lượng: 17.51 MB
Số lần tải: 901

Chương trình và dự thảo báo cáo giao ban lần 1 năm học 2017-2018 Chương trình và dự thảo báo cáo giao ban lần 1 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 26/09/2017
Dung lượng: 32.96 kB
Số lần tải: 2298

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 2.27 MB
Số lần tải: 1702

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

hot!
Ngày đăng: 04/06/2018
Dung lượng: 706.58 kB
Số lần tải: 1962

Chương trình thi đấu Hội thao hè 2017 Chương trình thi đấu Hội thao hè 2017

hot!
Ngày đăng: 31/07/2017
Dung lượng: 1.14 MB
Số lần tải: 2333
Trang 615 của 632

Danh mục

Đăng nhập