Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Kết luận thanh tra chuyên đề thay sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 Kết luận thanh tra chuyên đề thay sách giáo khoa lớp 1, 2, 3

hot!
Ngày đăng: 16/03/2023
Dung lượng: 2.34 MB
Số lần tải: 689

Quyết định thanh tra chuyên đề thay sách lớp 6, 7 Quyết định thanh tra chuyên đề thay sách lớp 6, 7

hot!
Ngày đăng: 27/03/2023
Dung lượng: 508.32 kB
Số lần tải: 735

CV số 675_TrH-TX V/v Hướng dẫn kiểm tra cuối kỳII năm học 2022-2023 CV số 675_TrH-TX V/v Hướng dẫn kiểm tra cuối kỳII năm học 2022-2023

hot!
Ngày đăng: 28/03/2023
Dung lượng: 673.94 kB
Số lần tải: 1062

Thông báo về việc nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục Thông báo về việc nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

hot!
Ngày đăng: 28/03/2023
Dung lượng: 3.8 MB
Số lần tải: 544
Trang 615 của 621

Danh mục

Đăng nhập