Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018 Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 27/07/2017
Dung lượng: 294.03 kB
Số lần tải: 4586

Thông tri về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 Thông tri về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

hot!
Ngày đăng: 04/09/2019
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 2595

Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

hot!
Ngày đăng: 07/03/2012
Dung lượng: 135.5 kB
Số lần tải: 2645

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15  tháng 2 năm 2012 của BỘ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo

hot!
Ngày đăng: 26/07/2019
Dung lượng: 11.48 MB
Số lần tải: 3538

Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 1.03 MB
Số lần tải: 4300

Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010 Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010

hot!
Ngày đăng: 24/02/2010
Dung lượng: 562.5 kB
Số lần tải: 4125
Trang 609 của 621

Danh mục

Đăng nhập