Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Giảm ]

Thông tri 03-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Thông tri 03-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 06/08/2012
Dung lượng: 2.54 MB
Số lần tải: 5955

CV 2398- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016. CV 2398- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 11/11/2015
Dung lượng: 407 kB
Số lần tải: 5976

Tờ trình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 Tờ trình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 27/07/2012
Dung lượng: 453.6 kB
Số lần tải: 5977

Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 14/05/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 6000

Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010

CV 363 -  TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2012 - 2013 CV 363 - TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 01/04/2013
Dung lượng: 2.18 MB
Số lần tải: 6010

CV 473- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2014-2015. CV 473- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 17/03/2015
Dung lượng: 199.14 kB
Số lần tải: 6035

CV của Sở Tài chính v/v trợ cấp tiền Tết nguyên đán. CV của Sở Tài chính v/v trợ cấp tiền Tết nguyên đán.

hot!
Ngày đăng: 30/12/2010
Dung lượng: 66.35 kB
Số lần tải: 6070

CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32... CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32...

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 86.21 kB
Số lần tải: 6088

Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32 qui định đánh giá và xếp loại HSTH.

Trang 608 của 622

Danh mục

Đăng nhập