Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 608 ngày 8/6/10 v/v tập huấn lập kế hoạch CT ĐBCLGD trường học. CV 608 ngày 8/6/10 v/v tập huấn lập kế hoạch CT ĐBCLGD trường học.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 87.92 kB
Số lần tải: 3627

TB tuyển sinh cao học tháng 8/2010 tại T.ĐH Đồng Tháp. TB tuyển sinh cao học tháng 8/2010 tại T.ĐH Đồng Tháp.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 246.53 kB
Số lần tải: 3527

Mẫu kèm theo văn bản chi trả khảo sát nhu cầu BD CBQL. Mẫu kèm theo văn bản chi trả khảo sát nhu cầu BD CBQL.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 12.05 kB
Số lần tải: 2687

Văn bản v/v chi trả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng CBQL. Văn bản v/v chi trả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng CBQL.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 42.5 kB
Số lần tải: 3923

Biểu mẩu kèm theo CV số 599 ngày 8/6/2010. Biểu mẩu kèm theo CV số 599 ngày 8/6/2010.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 161.89 kB
Số lần tải: 2975

CV 599 ngày 8/6/10 v/v gửi báo cáo kế hoạch và mô hình VANPRO. CV 599 ngày 8/6/10 v/v gửi báo cáo kế hoạch và mô hình VANPRO.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 28.45 kB
Số lần tải: 3062

QĐ điều động CB làm nhiệm vụ thanh tra xét TN THCS.. QĐ điều động CB làm nhiệm vụ thanh tra xét TN THCS..

hot!
Ngày đăng: 07/06/2010
Dung lượng: 52.24 kB
Số lần tải: 3182

CV 590 ngày 7/6/10 v/v HD thực hiện quy trình đánh giá SKKN. CV 590 ngày 7/6/10 v/v HD thực hiện quy trình đánh giá SKKN.

hot!
Ngày đăng: 07/06/2010
Dung lượng: 118.05 kB
Số lần tải: 3632

QĐ thành lập HĐ coi thi TN THPT chương trình dạy tiếng Pháp QĐ thành lập HĐ coi thi TN THPT chương trình dạy tiếng Pháp

hot!
Ngày đăng: 07/06/2010
Dung lượng: 64.61 kB
Số lần tải: 2954

Danh sách trường chưa báo cáo thống kê cuối năm. Danh sách trường chưa báo cáo thống kê cuối năm.

hot!
Ngày đăng: 04/06/2010
Dung lượng: 14 kB
Số lần tải: 2808

File kèm CV 586/SGD&ĐT-GDTrH File kèm CV 586/SGD&ĐT-GDTrH

hot!
Ngày đăng: 03/06/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 3247

CV 586 ngày 3/6/10 v/v sơ kết 2 năm PTTĐ "Xây dựng THTT, HSTC". CV 586 ngày 3/6/10 v/v sơ kết 2 năm PTTĐ "Xây dựng THTT, HSTC".

hot!
Ngày đăng: 03/06/2010
Dung lượng: 54.25 kB
Số lần tải: 2930

CV 578 ngày 3/6/10 v/v mời chấm SKKN. CV 578 ngày 3/6/10 v/v mời chấm SKKN.

hot!
Ngày đăng: 03/06/2010
Dung lượng: 191.14 kB
Số lần tải: 3761
Trang 608 của 632

Danh mục

Đăng nhập