Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

1727-GDTX V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết HKI 1727-GDTX V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết HKI

hot!
Ngày đăng: 27/12/2011
Dung lượng: 48.71 kB
Số lần tải: 3543

1703-GDTH V/v bồi dưỡng CBQL thuộc chương trình SEQAP 1703-GDTH V/v bồi dưỡng CBQL thuộc chương trình SEQAP

hot!
Ngày đăng: 22/12/2011
Dung lượng: 78.59 kB
Số lần tải: 3172

1694-GDTrH về việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ FCE... 1694-GDTrH về việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ FCE...

hot!
Ngày đăng: 21/12/2011
Dung lượng: 82.95 kB
Số lần tải: 3392

1428 - TCCB V/v Cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS 1428 - TCCB V/v Cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS

hot!
Ngày đăng: 27/10/2011
Dung lượng: 45.07 kB
Số lần tải: 3676

1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT 1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 102.35 kB
Số lần tải: 3173

(KHẨN) Tin Bão gần bờ (cơn bão số 16) lúc 14g 40 ngày 24/12/2017 (KHẨN) Tin Bão gần bờ (cơn bão số 16) lúc 14g 40 ngày 24/12/2017

hot!
Ngày đăng: 24/12/2017
Dung lượng: 349.02 kB
Số lần tải: 3073

(KHẨN) Tin bão gần bờ (cơn bão số 16) (KHẨN) Tin bão gần bờ (cơn bão số 16)

hot!
Ngày đăng: 24/12/2017
Dung lượng: 279.07 kB
Số lần tải: 2123

(KHẨN) Công văn chỉ đạo tập trung ứng phó với bão TEMBIN (bão số 16) (KHẨN) Công văn chỉ đạo tập trung ứng phó với bão TEMBIN (bão số 16)

hot!
Ngày đăng: 23/12/2017
Dung lượng: 762.58 kB
Số lần tải: 3362
Trang 607 của 611

Danh mục

Đăng nhập