Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Giảm ]

CV số 887-VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2016-2017 CV số 887-VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 09/05/2017
Dung lượng: 339.69 kB
Số lần tải: 5929

Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 202.54 kB
Số lần tải: 5936

Công văn số 705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/7/2010 về việc Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học.

Thông tri 03-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Thông tri 03-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 06/08/2012
Dung lượng: 2.54 MB
Số lần tải: 5952

Tờ trình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 Tờ trình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 27/07/2012
Dung lượng: 453.6 kB
Số lần tải: 5973

CV 2398- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016. CV 2398- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 11/11/2015
Dung lượng: 407 kB
Số lần tải: 5973

Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 14/05/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 5994

Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010

CV 363 -  TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2012 - 2013 CV 363 - TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 01/04/2013
Dung lượng: 2.18 MB
Số lần tải: 6009

CV 473- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2014-2015. CV 473- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 17/03/2015
Dung lượng: 199.14 kB
Số lần tải: 6030
Trang 607 của 621

Danh mục

Đăng nhập