Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Giảm ]

CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School.. CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School..

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 133.35 kB
Số lần tải: 6847

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 6939

CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016. CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 21/08/2015
Dung lượng: 317.29 kB
Số lần tải: 6981

Có điều chỉnh ở phần 1/Mầm non: 13 giáo viên

CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015. CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 28/11/2014
Dung lượng: 160.88 kB
Số lần tải: 7013

Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 30/06/2016
Dung lượng: 242.18 kB
Số lần tải: 7083
Trang 606 của 615

Danh mục

Đăng nhập