Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin. BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 421.16 kB
Số lần tải: 3490

BC thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị... BC thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị...

hot!
Ngày đăng: 10/06/2010
Dung lượng: 128.57 kB
Số lần tải: 3426

Kính gởi: Các PGDĐT, các trường THPT

Căn cứ văn bản 3175 của BGDĐT (đính kèm), đề nghị các đơn vị gởi báo cáo về Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GD trước ngày 18/6/2010.

BC sơ kết HKI-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm HKII... BC sơ kết HKI-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm HKII...

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 818.52 kB
Số lần tải: 3466

BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia... BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia...

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 58.32 kB
Số lần tải: 3338

BC kết quả kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh FCE. BC kết quả kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh FCE.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2011
Dung lượng: 245.99 kB
Số lần tải: 24191

Báo cáo v/v kiểm tra công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2013-2014. Báo cáo v/v kiểm tra công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2013-2014.

hot!
Ngày đăng: 22/05/2014
Dung lượng: 299.13 kB
Số lần tải: 5654
Trang 605 của 615

Danh mục

Đăng nhập