Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thời gian năm học. CV của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thời gian năm học.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 65 kB
Số lần tải: 3997

Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2010 Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2010

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 2649

KH tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học hè 2010. KH tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học hè 2010.

hot!
Ngày đăng: 05/07/2010
Dung lượng: 279.64 kB
Số lần tải: 4346

Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 202.54 kB
Số lần tải: 5982

Công văn số 705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/7/2010 về việc Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học.

Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng HT theo hình thức liên kết VN_S năm 2010 Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng HT theo hình thức liên kết VN_S năm 2010

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 42.42 kB
Số lần tải: 3258

Công văn số 704/SGDĐT_GDTrH ngày 02/07/2010 về việc Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng ...

Cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục Cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 229.58 kB
Số lần tải: 4203

Công văn số 698/SGD&ĐT-TCCB ngày 02/7/2010 về việc cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục.

Công văn hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi Công văn hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi

hot!
Ngày đăng: 01/07/2010
Dung lượng: 59.9 kB
Số lần tải: 2963

Công văn số 694/SGDĐT-GDMN ngày 01/07/2010 về việc hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi.

Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 2015 Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 2015

hot!
Ngày đăng: 01/07/2010
Dung lượng: 24.17 kB
Số lần tải: 2734

Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 201 (Phòng KHTC)

CV 685 ngày 29/6/10 v/v lập dự toán kì thi tuyển vào lớp 10 THPT. CV 685 ngày 29/6/10 v/v lập dự toán kì thi tuyển vào lớp 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 29/06/2010
Dung lượng: 42.5 kB
Số lần tải: 2905

GM v/v hướng dẫn lập dự toán năm 2011. GM v/v hướng dẫn lập dự toán năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 29/06/2010
Dung lượng: 30.9 kB
Số lần tải: 3004

CV 683 ngày 28/6/10 v/v báo cáo bổ sung tổng kết năm học 2009-2010. CV 683 ngày 28/6/10 v/v báo cáo bổ sung tổng kết năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 28/06/2010
Dung lượng: 57.69 kB
Số lần tải: 2948
Trang 605 của 632

Danh mục

Đăng nhập