Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV v/v thông báo Atlat Địa lí Việt Nam bị in giả. CV v/v thông báo Atlat Địa lí Việt Nam bị in giả.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 102.72 kB
Số lần tải: 3344

CV 296 ngày 31/3/10 v/v báo cáo số liệu học sinh TH học tiếng Anh. CV 296 ngày 31/3/10 v/v báo cáo số liệu học sinh TH học tiếng Anh.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 53.2 kB
Số lần tải: 3158

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học ĐCQG. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học ĐCQG.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 124.68 kB
Số lần tải: 3229

CV 294 ngày 31/3/10 v/v ra đề kiểm tra HKII môn Ngữ văn lớp 9. CV 294 ngày 31/3/10 v/v ra đề kiểm tra HKII môn Ngữ văn lớp 9.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 35.28 kB
Số lần tải: 3400

CV 293 ngày 30/3/10 v/v tổ chức ôn thi TN THPT năm 2010. CV 293 ngày 30/3/10 v/v tổ chức ôn thi TN THPT năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 92.85 kB
Số lần tải: 3429

TB 06 ngày 30/3/10 v/v tuyển dụng viên chức năm 2010. TB 06 ngày 30/3/10 v/v tuyển dụng viên chức năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 47.05 kB
Số lần tải: 4605

CV 284 ngày 30/3/10 v/v hướng dẫn kiểm tra HKII. CV 284 ngày 30/3/10 v/v hướng dẫn kiểm tra HKII.

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 107.88 kB
Số lần tải: 4270

CV 283 ngày 30/3/10 v/v nắm tình hình thực tế việc ôn tập thi TN THPT. CV 283 ngày 30/3/10 v/v nắm tình hình thực tế việc ôn tập thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 62.59 kB
Số lần tải: 3156

CV 282 ngày 30/3/10 v/v thông báo các môn thi TN THPT năm 2010. CV 282 ngày 30/3/10 v/v thông báo các môn thi TN THPT năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 47.28 kB
Số lần tải: 3224

Phiếu khảo sát trẻ khuyết tật mầm non (Gởi P.GD&ĐT Chợ Lách) Phiếu khảo sát trẻ khuyết tật mầm non (Gởi P.GD&ĐT Chợ Lách)

hot!
Ngày đăng: 30/03/2010
Dung lượng: 135.87 kB
Số lần tải: 7458

P.GD&ĐT Chợ Lách gởi lại P.GDMN Sở trong đầu giờ chiều 31/3/10.

Công văn 279/SGDĐT-TCCB ngày 29/3/10 v/v bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Công văn 279/SGDĐT-TCCB ngày 29/3/10 v/v bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.

hot!
Ngày đăng: 29/03/2010
Dung lượng: 101.17 kB
Số lần tải: 3534

Lịch tập đồng diễn kèm CV 270 ngày 26/3/10. Lịch tập đồng diễn kèm CV 270 ngày 26/3/10.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2010
Dung lượng: 95.42 kB
Số lần tải: 3530

Công văn v/v tham dự ĐH TDTT tỉnh Bến Tre năm 2010. Công văn v/v tham dự ĐH TDTT tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2010
Dung lượng: 39.93 kB
Số lần tải: 3566
Trang 605 của 621

Danh mục

Đăng nhập