Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2251/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2251/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 03/11/2017
Dung lượng: 41.5 kB
Số lần tải: 2040

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 213_ TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn số 213_ TCCB

hot!
Ngày đăng: 25/01/2016
Dung lượng: 214 kB
Số lần tải: 2250

Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010 Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 24.33 kB
Số lần tải: 3281

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 3370

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/01/2010 về việc báo cáo thống kê định kỳ nằm học 2009 - 2010

Biểu mẫu kèm theo Công văn 3091/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn 3091/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 06/12/2016
Dung lượng: 41 kB
Số lần tải: 2348

Biểu mẫu kèm CV 1180-GDTX ngày 8/10/10 Biểu mẫu kèm CV 1180-GDTX ngày 8/10/10

hot!
Ngày đăng: 08/10/2010
Dung lượng: 124.5 kB
Số lần tải: 2982

Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 28.41 kB
Số lần tải: 3194

Biểu mẫu kèm công văn 1254 - TX Biểu mẫu kèm công văn 1254 - TX

hot!
Ngày đăng: 22/09/2011
Dung lượng: 46.5 kB
Số lần tải: 2553

Biểu mẫu báo cáo kèm theo CV 2001-GDTX ngày 21/9/2015. Biểu mẫu báo cáo kèm theo CV 2001-GDTX ngày 21/9/2015.

hot!
Ngày đăng: 16/10/2015
Dung lượng: 110.42 kB
Số lần tải: 2444

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo theo biểu mẫu đính kèm.

Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 2227/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 2227/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 20/10/2015
Dung lượng: 97.5 kB
Số lần tải: 2698

Biểu mẫu báo cáo biên chế ( kèm CV 124 - TCCB) Biểu mẫu báo cáo biên chế ( kèm CV 124 - TCCB)

hot!
Ngày đăng: 10/02/2012
Dung lượng: 96.5 kB
Số lần tải: 3086

Biểu  mẫu kèm theo CV 726-GDTX Biểu mẫu kèm theo CV 726-GDTX

hot!
Ngày đăng: 14/05/2013
Dung lượng: 380 kB
Số lần tải: 2430

Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr). Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr).

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 3524

Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 17/11/2011
Dung lượng: 268.27 kB
Số lần tải: 4451

Biên bản nghiệm thu hàng mẫu gói thầu số 2,3,4 Biên bản nghiệm thu hàng mẫu gói thầu số 2,3,4

hot!
Ngày đăng: 11/12/2012
Dung lượng: 1.35 MB
Số lần tải: 3227

Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2011 Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2011

hot!
Ngày đăng: 29/03/2011
Dung lượng: 136.09 kB
Số lần tải: 3562

Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH,CĐ năm 2012. Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH,CĐ năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 27/03/2012
Dung lượng: 1.75 MB
Số lần tải: 3183

Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010. Biên bản bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2010
Dung lượng: 183.72 kB
Số lần tải: 3509
Trang 604 của 615

Danh mục

Đăng nhập