Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Giảm ]

Hướng dẫn thi đua ngành GDĐT năm học 2011-2012. Hướng dẫn thi đua ngành GDĐT năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 29/09/2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lần tải: 6323

Tài liệu họp trực tuyến đề nghị các đơn vị tải nghiên cứu. Tài liệu họp trực tuyến đề nghị các đơn vị tải nghiên cứu.

hot!
Ngày đăng: 26/07/2013
Dung lượng: 3.42 MB
Số lần tải: 6328

Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016. (Chính thức) Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016. (Chính thức)

hot!
Ngày đăng: 14/08/2015
Dung lượng: 918.75 kB
Số lần tải: 6358

Danh sách SKKN được thẩm định-Giáo dục Tiểu học. Danh sách SKKN được thẩm định-Giáo dục Tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 138.5 kB
Số lần tải: 6408

QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018 QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 434.56 kB
Số lần tải: 6481

Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành qui định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục... Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành qui định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 15/12/2009
Dung lượng: 262.5 kB
Số lần tải: 6503

Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành qui định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và PC GDTH đúng độ tuổi.

Trang 604 của 615

Danh mục

Đăng nhập