Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Giảm ]

Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng. Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng.

hot!
Ngày đăng: 14/05/2010
Dung lượng: 345.84 kB
Số lần tải: 6189

CV 1581 v/v tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014. CV 1581 v/v tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014.

hot!
Ngày đăng: 23/08/2013
Dung lượng: 197.24 kB
Số lần tải: 6215

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 6229

Có điều chỉnh tại trang 4, 7, 11

CV 769- VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2014-2015. CV 769- VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 23/04/2015
Dung lượng: 166.86 kB
Số lần tải: 6244

CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018 CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018

hot!
Ngày đăng: 23/05/2018
Dung lượng: 3.18 MB
Số lần tải: 6278

Thông báo tuyển dụng công chức -Ngành Kế toán Thông báo tuyển dụng công chức -Ngành Kế toán

hot!
Ngày đăng: 22/12/2009
Dung lượng: 26.63 kB
Số lần tải: 6304
Trang 603 của 615

Danh mục

Đăng nhập