Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế. CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 37.16 kB
Số lần tải: 3328

Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học. Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 79.15 kB
Số lần tải: 3458

CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT. CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 48.62 kB
Số lần tải: 3265

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 99.63 kB
Số lần tải: 3785

CV 365 ngày 16/4/10 v/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. CV 365 ngày 16/4/10 v/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 16/04/2010
Dung lượng: 131.17 kB
Số lần tải: 3664

TB 08 ngày 14/4/10 v/v kiểm tra thi học kì 2. TB 08 ngày 14/4/10 v/v kiểm tra thi học kì 2.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2010
Dung lượng: 39.26 kB
Số lần tải: 3796

File kèm Công văn 358 ngày 14/4/2010 File kèm Công văn 358 ngày 14/4/2010

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 110.16 kB
Số lần tải: 3114

Cv 358 ngày 14/4/10 về Báo cáo tổng kết năm học đối với GDTX Cv 358 ngày 14/4/10 về Báo cáo tổng kết năm học đối với GDTX

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 51.39 kB
Số lần tải: 3220

Công văn 356/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 14/4/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Công văn 356/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 14/4/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 90.53 kB
Số lần tải: 3376

Thời gian tập huấn từ ngày 26/4/2010 đến ngày 28/4/2010 tại Cần Thơ

Công văn 355/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc Triệu tập hội nghị thi Công văn 355/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc Triệu tập hội nghị thi

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 44.16 kB
Số lần tải: 3305

Công văn 355/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 14/4/2010 về việc Triệu tập hội nghị thi

Trang 603 của 621

Danh mục

Đăng nhập