Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 839.24 kB
Số lần tải: 3442

Báo cáo họp giao ban lần 1 và Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của GĐ Sở tại cuộc họp giao... Báo cáo họp giao ban lần 1 và Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của GĐ Sở tại cuộc họp giao...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 370.9 kB
Số lần tải: 3633

Báo cáo họp giao ban lần 1 và Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban lần 1.

Báo cáo họp giao ban lần 1 năm học  2010-2011 Báo cáo họp giao ban lần 1 năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 04/10/2010
Dung lượng: 423.6 kB
Số lần tải: 3732

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 20/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 20/01/2022

hot!
Ngày đăng: 21/01/2022
Dung lượng: 660.27 kB
Số lần tải: 549

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/01/2022

hot!
Ngày đăng: 20/01/2022
Dung lượng: 662.58 kB
Số lần tải: 525

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 18/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 18/01/2022

hot!
Ngày đăng: 19/01/2022
Dung lượng: 670.59 kB
Số lần tải: 384

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 17/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 17/01/2022

hot!
Ngày đăng: 18/01/2022
Dung lượng: 471.79 kB
Số lần tải: 478

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/01/2022

hot!
Ngày đăng: 17/01/2022
Dung lượng: 416.51 kB
Số lần tải: 337

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/01/2022

hot!
Ngày đăng: 17/01/2022
Dung lượng: 419.37 kB
Số lần tải: 211

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 14/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 14/01/2022

hot!
Ngày đăng: 17/01/2022
Dung lượng: 616.78 kB
Số lần tải: 216

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 13/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 13/01/2022

hot!
Ngày đăng: 13/01/2022
Dung lượng: 668.31 kB
Số lần tải: 712

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 12/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 12/01/2022

hot!
Ngày đăng: 13/01/2022
Dung lượng: 662.92 kB
Số lần tải: 275

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 11/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 11/01/2022

hot!
Ngày đăng: 12/01/2022
Dung lượng: 658.36 kB
Số lần tải: 455

Báo cáo 12/BC-SGDĐT ngày 12/2/2010 v/v họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo 12/BC-SGDĐT ngày 12/2/2010 v/v họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 12/02/2010
Dung lượng: 839.85 kB
Số lần tải: 3914

Báo cáo 05/BC-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 Báo cáo 05/BC-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012

hot!
Ngày đăng: 17/01/2012
Dung lượng: 4.09 MB
Số lần tải: 3302

Báo cáo tổng kết công tác dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT Môn tiếng Anh năm học 2010- 2011 và định hướng năm học 2011- 2012.

Trang 602 của 608

Danh mục

Đăng nhập