Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Giảm ]

CV 473- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2014-2015. CV 473- TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 17/03/2015
Dung lượng: 199.14 kB
Số lần tải: 6014

CV của Sở Tài chính v/v trợ cấp tiền Tết nguyên đán. CV của Sở Tài chính v/v trợ cấp tiền Tết nguyên đán.

hot!
Ngày đăng: 30/12/2010
Dung lượng: 66.35 kB
Số lần tải: 6049

CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32... CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32...

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 86.21 kB
Số lần tải: 6066

Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32 qui định đánh giá và xếp loại HSTH.

CV 2691-TCCB v/v thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1 năm 2016 CV 2691-TCCB v/v thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1 năm 2016

hot!
Ngày đăng: 18/12/2015
Dung lượng: 812.96 kB
Số lần tải: 6072

Thông tri nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Thông tri nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

hot!
Ngày đăng: 28/07/2016
Dung lượng: 616.54 kB
Số lần tải: 6118

File kèm hướng dẫn 15 về SKKN File kèm hướng dẫn 15 về SKKN

hot!
Ngày đăng: 01/02/2012
Dung lượng: 176.22 kB
Số lần tải: 6171
Trang 602 của 615

Danh mục

Đăng nhập