Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010 Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 84.39 kB
Số lần tải: 4049

Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 của Sở GD&ĐT về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 15.53 kB
Số lần tải: 3166

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2009- 2010 Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2009- 2010

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 99.94 kB
Số lần tải: 3745

Công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/5/2010 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2009 -2010

Kế hoạch  tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 203.99 kB
Số lần tải: 3081

Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 04/5/2010 về việc tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS cho các trường THPT và Trung tâm GDTX

CV 432 ngày 4/5/10 v/v cử CBQL tham gia dự BD kiến thức QP-AN năm 2010. CV 432 ngày 4/5/10 v/v cử CBQL tham gia dự BD kiến thức QP-AN năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 47.59 kB
Số lần tải: 3100

CV 429 ngày 4/5/10 v/v thực hiện chế độ tiền lương mới. CV 429 ngày 4/5/10 v/v thực hiện chế độ tiền lương mới.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 26.73 kB
Số lần tải: 3534

Công văn 424/SGDĐT - GDTrH về xét trao học bổng.... Công văn 424/SGDĐT - GDTrH về xét trao học bổng....

hot!
Ngày đăng: 29/04/2010
Dung lượng: 130.44 kB
Số lần tải: 3315

Công văn 424/SGDĐT - GDTrH ngày 29/4/2010 về việc xét trao học bổng "VINAMILK Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam" năm học 2009 - 2010.

Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT thành lập Hội đồng coi thi... Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT thành lập Hội đồng coi thi...

hot!
Ngày đăng: 29/04/2010
Dung lượng: 60.21 kB
Số lần tải: 3295

Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2010 về việc thành lập Hội đồng coi, chấm thi nói lớp 11 năm học 2009 - 2010 Chương trình giảng dạy tăng cương tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp.

Thông báo chức danh và chữ ký của P.GĐ Sở GD&ĐT Bến Tre. Thông báo chức danh và chữ ký của P.GĐ Sở GD&ĐT Bến Tre.

hot!
Ngày đăng: 29/04/2010
Dung lượng: 35.34 kB
Số lần tải: 3766

Công văn số 10503/ BGDĐT-VP ngày 02/12/2009 Bộ GD&ĐT Công văn số 10503/ BGDĐT-VP ngày 02/12/2009 Bộ GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 27/04/2010
Dung lượng: 96.28 kB
Số lần tải: 3542

Công văn số 10503/BGDĐT-VP ngày 02/12/2009 về việc Đẩy mạnh công tác Thông tin - Tuyên truyền

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011. Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 27/04/2010
Dung lượng: 61.38 kB
Số lần tải: 3867

CV 402 ngày 26/4/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 402 ngày 26/4/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 26/04/2010
Dung lượng: 122.45 kB
Số lần tải: 3463

CV 398 ngày 26/4/10 v/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2009-2010. CV 398 ngày 26/4/10 v/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 26/04/2010
Dung lượng: 487.25 kB
Số lần tải: 3964

CV 397 ngày 26/4/10 v/v xin ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sung văn bản. CV 397 ngày 26/4/10 v/v xin ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sung văn bản.

hot!
Ngày đăng: 26/04/2010
Dung lượng: 274.31 kB
Số lần tải: 3030

P.GDĐT Thành phố, Châu Thành, Chợ Lách.

CV 393/GDTX V/v Họp trực tuyến thi TN THPT năm 2009-2010 CV 393/GDTX V/v Họp trực tuyến thi TN THPT năm 2009-2010

hot!
Ngày đăng: 22/04/2010
Dung lượng: 34.43 kB
Số lần tải: 3547
Trang 602 của 621

Danh mục

Đăng nhập